skip to Main Content

Chi nhánh Tp.HCM

Chi nhánh Tp.HCM

     Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh chính thức đi vào hoạt động tại địa chỉ 42-42A Đồng Nai, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 9 năm 2009.

     Với mô hình như một công ty thu nhỏ, thực hiện công tác tổng hợp, kiểm tra công tác thu hồi vé ế, phát hành vé, thu tiền của đại lý tại thành phố Hồ Chí Minh Chi nhánh từng ngày càng khẳng định được vai trò của mình trong việc đóng góp chung cho sự phát triển của Công ty. Vừa làm nơi giao dịch với khách hàng của Công ty tại TP.HCM , vừa thực hiện vai trò kinh doanh bất động sản : cho thuê văn phòng.

     Đến nay sau hơn 6 năm đi vào hoạt động, Chi nhánh đã trở thành một bộ phận quan trọng của Công ty. Bộ máy hoạt động của Chi nhánh đã ổn định, cùng với các phòng ban trong Công ty phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chung, vì sự phát triển của Công ty Xổ số kiến thiết Tây ninh.

LÃNH ĐẠO CHI NHÁNH TẠI TP.HCM


Giám Đốc
Võ Đăng Khoa

Back To Top