skip to Main Content

Phòng Hành Chính Quản Trị

Phòng Tổ Chức Hành Chính

     Tham mưu cho Ban lãnh đạo về công tác nhân sự, ký kết các hợp đồng cung cấp dịch vụ, mua sắm trang thiết bị.

     Tổ chức và phục vụ các cuộc họp, hội nghị. Tổng hợp, thống kê và báo cáo đúng quy định.

     Lưu trữ công văn đi và đến, hồ sơ nhân sự, đảm bảo tính bảo mật theo quy định.

     Thực hiện chi trả lương, thưởng và đảm bảo các chế độ về BHXH, BHTN, BHYT cho CBCNV, đề nghị nâng bậc lương đúng hạn định.

     Lập kế hoạch dự toán, thanh toán việc mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ, sửa chữa tài sản, công cụ, các trang thiết bị phục vụ cho công tác kinh doanh.

     Thực hiện công tác vệ sinh, chăm sóc cây cảnh, cảnh quan trụ sở công ty. Bảo vệ an toàn an ninh trật tự, tài sản, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ…

LÃNH ĐẠO PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

Lê Thị Yến Nhi
Trưởng Phòng
Lê Thị Yến Nhi

Nguyễn Xuân Vũ
Phó Phòng
Nguyễn Xuân Vũ

Nguyễn Công Minh
Phó Phòng
Nguyễn Công Minh

Back To Top