skip to Main Content

Phòng Kế Hoạch

Phòng Kế Hoạch

     Tham mưu cho Ban giám đốc xây dựng kế hoạch phát triển kinh doanh của đơn vị. Lập kế hoạch phát hành, tiêu thụ vé, sử dụng nguyên vật liệu, mua giấy in vé số và các nguyên vật liệu hàng hóa phục vụ cho việc kinh doanh.

     Soạn thảo hợp đồng tiêu thụ vé số và các hợp đồng có liên quan. Tổ chức đấu thầu các gói thầu theo yêu cầu của Công ty.

     Quản lý, phân công nhiệm vụ cho CBCNV trong phòng phù hợp, đảm bảo công tác in ấn, xếp cặp, phát hành vé, tổ chức quay số mở thưởng thứ năm hàng tuần, rút cùi trúng thưởng, nhận vé ế tại trụ sở chính Công ty và chi nhánh TP, thu hộ vé ế các tỉnh, tổng hợp số liệu báo cáo kịp thời theo quy định.

LÃNH ĐẠO PHÒNG KẾ HOẠCH

Hà Ngọc Bảo
Trưởng Phòng
Hà Ngọc Bảo

Đinh Văn Thưởng
Phó Phòng
Đinh Văn Thưởng


Phó Phòng
Lê Trung Kiên

Võ Thị Mỹ Hạnh
Phó Phòng
Võ Thị Mỹ Hạnh

Back To Top