skip to Main Content

Phòng Kho Quỹ

Phòng Kho Quỹ

     Quản lý tiền mặt của đơn vị, tổ chức thu, chi, kiểm đếm các loại tiền của khách hàng và đại lý.

     Công tác thu tiền: Tất cả các loại tiền thu vào đều được soi kiểm tra tiền giả và kiểm đếm đầy đủ, phân loại tiền rách trước khi nhập vào kho.

     Công tác chi tiền: Chi trả thưởng cho khách hàng và đại lý, chi nội bộ, chi nộp ngân hàng, cho các cơ quan có liên quan, các đơn vị cung cấp dịch vụ… đảm bảo nguyên tắc chi đúng, chi đủ và kịp thời.

     Hàng ngày, mọi phát sinh thu, chi đều được ghi chép đầy đủ, kịp thời và báo cáo tồn quỹ tiền mặt cho lãnh đạo theo quy định.

LÃNH ĐẠO PHÒNG KHO QUỸ

Nguyễn Văn Đơ

Trưởng Phòng
Nguyễn Văn Đơ

Nguyễn Thị Trúc Linh
Phó Phòng
Nguyễn Thị Trúc Linh

Back To Top