skip to Main Content

Phòng Vé Số Tự Chọn

Phòng Vé Số Tự Chọn
  • Phòng Vé số tự chọn thực hiện quản lý và chịu trách nhiệm kinh doanh loại hình xổ số tự chọn.
  • Khảo sát thị trường, tham mưu cho BGĐ công ty phương hướng mục tiêu kinh doanh, khả năng tiêu thụ, nhu cầu thị trường, khả năng quản lý và đảm bảo hiệu quả trong hoạt động kinh doanh.
  • Đàm phán với các đối tác để tham mưu cho BGĐ ký kết hợp đồng tiêu thụ vé với các đại lý và các hợp đồng kinh tế khác theo chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực công tác.
  • Hướng dẫn cách ghi và các quy định đối với Vé số tự chọn.
  • Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch, BGĐ công ty về nhiệm vụ được giao.
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của BGĐ.

LÃNH ĐẠO PHÒNG VÉ SỐ TỰ CHỌN

Lê Thị Thúy Hằng
Trưởng Phòng
Lê Thị Thúy Hằng

Nguyễn Văn Hùng
Phó Phòng
Nguyễn Văn Hùng

Mai Thị Hà
Phó Phòng
Mai Thị Hà

Back To Top